Information och villkor

För att få en plats i kanotskolan skall man fylla i anmälningsformuläret som finns på hemsidan.

Personnumret: De fyra sista siffrorna är frivilligt att skicka via anmälningsformuläret.

Väljer ni att inte ange de fyra sista siffrorna i personnumret via anmälningsformuläret får ni anvisningar i e-mailet (bekräftelsen) hur ni skall delge oss de sista siffrorna.

Varför hela personnumret? För att vara medlem i en förening vill RF (Riksidrottsförbundet) att föreningen har hela personnumret på sina medlemmar. Samma sak är det om man söker LOK-stöd från idrottsförbundet eller kommunen.

Stäng fönster