Medlemskap i Hindås kanotklubb
Logga   Hindås Kanot & Friluftsklubb
 
 

Medlemskap

Som medlem får Du tillgång till kanothuset och möjlighet att låna klubbens kajaker vid paddling i Nedsjöarna. Du får även tillgång till klubbgemenskap och förmånen att ideellt hjälpa oss i verksamheten. Medlemmar hyr canadensare med 50% rabatt. (Det går inte att få billigare hyra genom att i samband med hyra lösa medlemskap. Men alla är välkomna att bli medlemmar och att vid nästa hyrtillfälle åtnjuta de lägre hyrorna.)

Kajaklån

Följande gäller för lån av klubbens kajaker. Du skall ha betalt medlemsavgift och kajaklånsavgift för innevarande år. Klubbaktiviteter har alltid företräde framför enskilda aktiviteter. Kajaklånet gäller endast i Nedsjöarna. Kajaklånsavgiften är 300 kr/år

Klubbhusnyckel

För att få tillgång till egen nyckel vill vi se att du är en aktiv medlem som efter godkännande av styrelsen kan kvittera ut egen nyckel mot en depositionsavgift. Depositionsavgift för klubbhusnyckel är 400 kr.

Kanotplats

I mån av plats kan du hyra kanotplats efter godkännande av styrelsen. Hyran för kajakplats är 400 kr/år och canadensarplats 400 kr/år.

Medlemsavgifter

Vuxna 20-64 år250:-
Ungdom -19 år100:-
Veteran 65 år & uppåt100:-
Familjemedlemsskap
2 vuxna och barn under
20 år i samma hushåll
500:-
Hyra av skåp100:-
Hyra kajakplats400:-
Hyra canadensarplats400:-
Kajaklåneavgift300:-
Depositionsavgift nyckel400:-

Hur blir jag medlem?

Om du vill bli medlem i Hindås kanotklubb skicka e-post eller brev till styrelsen. Adressen finner du i sidfoten på hemsidan. Följanade Uppgifter vill klubben ha av dig. Adress, personnummer, telefon och e-postadress.

Ett exempel

Adress
Anders Andersson
Andersväg 12
123 45 Andersbyn

Personnr
Anders Andersson 19660606-6666
Anna Andersson 19700707-7777

Tele
0123-123456

E-postadr
anders@andersson.se

Personnummer på samtliga vid familjemedlemskap.

Avgifter betalas till klubbens Bankgiro 371-8293

Ni är välkomna till Hindås Kanotklubb.

 © Hindås kanotklubb 2010
Hindås kanotklubb
Hindås Stationsväg 2B
438 53 HindåsWebmaster Jonson