Medlemsinformation från ordförande

På grund av rådande omständigheter med Coronavirus och all den info man får har jag bestämt att ej kalla till årsmöte under våren utan flytta mötet till månadsskiftet aug/sept.

När det gäller verksamheten i sommar kommer uthyrningen att ske som vanligt. Kanotskolan kommer att genomföras, om rådande situation har blivit bättre och det hela har återgått till en närmast normal tillvaro. Ett besked kommer att lämnas före 20 april.

Jag ber dej också betala in årets avgifter. Klubben har hela tiden utgifter både för el och vatten och avgifter till förbund och kostnader för löpande underhåll av fastigheter och material.

Alla avgifter är densamma som föregående år:
Medlem: ungdomar-19 år och seniorer fr 65 år: 100 kr.
Seniorer 20-64 år: 250 kr.
Familj: 500 kr.
Kanotplats: 400 kr för C eller K
Skåp: 100 kr.
Kajaklån: 300:-.

Har du missat förra årets inbetalning så betala in det också.

Med Kanothälsning
Stig Olsson
Ordf.