Information och villkor

För att gå i kanotskolan måste man vara medlem i kanotklubben.

De uppgifter ni lämnar krävs för att bedriva verksamheten. Uppgifterna sparas av kanotklubben och sprids inte vidare. Vi hanterar uppgifterna tills dess att ni inte är medlem i kanotklubben. Därefter raderas uppgifterna permanent.

Varför hela personnumret? För att vara medlem i en förening vill RF (Riksidrottsförbundet) att föreningen har hela personnumret på sina medlemmar. Samma sak är det om man söker LOK-stöd från idrottsförbundet eller bidrag från kommunen.

Personnumret: De fyra sista siffrorna är frivilligt att skicka via anmälningsformuläret.

Väljer ni att inte ange de fyra sista siffrorna i personnumret via anmälningsformuläret får ni anvisningar i e-mailet (bekräftelsen) hur ni skall delge oss de 4 sista siffrorna.

Genom att skicka detta formulär godkänner du villkor, insamling och hanterandet av dessa personuppgifter.

Stäng fönster